Заводго экскурсия

CAD

Кесүү

Даяр продукциянын кампасы

Текшерүү

Аппараттык жаб-дууларды иштетуу боюнча цех

Таңгактоо

Тетиктер кампасы

Тигүү

Жеткирүү

.